1. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với chữ ký của cá nhân

1.1. Đối với công dân Peru: trình Chứng minh thư nhân dân Peru còn hiệu lực.

1.2. Đối với công dân Việt Nam: trình Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

1.3. Trình bản gốc giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự chưa có chữ ký và giấy tờ này phải được ký trước sự chứng kiến của nhân viên lãnh sự của Bộ phận lãnh sự - Đại sứ quán Peru.

Lệ phí: 25 USD/chữ ký

 

2. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với chữ ký của Cơ quan có thẩm quyền Peru

2.1. Đối với công dân Peru: trình Chứng minh thư nhân dân Peru còn hiệu lực.

2.2. Đối với công dân Việt Nam: trình Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

2.3. Trình bản gốc giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự đã có xác nhận của Bộ Ngoại giao Peru.

Lệ phí: 20 USD/chữ ký

 

3. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với chữ ký của Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

3.1. Đối với công dân Peru: trình Chứng minh thư nhân dân Peru còn hiệu lực.

3.2. Đối với công dân Việt Nam: trình Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

3.3. Trình bản gốc giấy tờ cần hợp pháp hóa lãnh sự đã có xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Lệ phí: 30 USD/chữ ký