Bộ phận lãnh sự làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Thời gian:  09:00 - 11:30 : Nhận hồ sơ

                   14:30 - 17:00: Trả hồ sơ