Bảo tàng Raimondi đã phát hành tập phim thứ hai của serie phim giới thiệu về nhà địa lý - khoa học người Peru, Antonio Raimondi với tiêu đề "Antonio Raimondi và khu vườn thực vật Brera, Milan".