Embassy of Peru hosts exhibition "The beginning of a history"

Tân đại sứ Peru trình quốc thư lên Chủ tịch nước

Nhà hàng Việt Nam đầu tiền tại thủ đô Lima, Peru

Popular news

Contact Us

Embassy of Peru

Address: Floor 14, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Distr., Hanoi

Telephone:  + 84-4-393 63082

Fax: + 84-4-393 63081

Email: hanoi@peruembassy.vn

Working hours: 09:00 – 17:00

 

Subscribe us

Fields marked with * are required