Tuần lễ Liên minh Thái Bình Dương tại Hà Nội (22 - 28/05/2017)

Tân đại sứ Peru trình quốc thư lên Chủ tịch nước

Nhà hàng Việt Nam đầu tiền tại thủ đô Lima, Peru

Collection of Peruvian products

The students from the Hanoi Univeristy pay a visit to the Embassy of Peru

The club “Peru & friends” at the Olympia school

The Peruvian booth at the Cultural day in the campus of Hanoi Univeristy

Popular news

Contact Us

Embassy of Peru

Address: Floor 14, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Distr., Hanoi

Telephone:  + 84-4-393 63082

Fax: + 84-4-393 63081

Email: hanoi@peruembassy.vn

Working hours: 08:30 – 17:30

 

Subscribe us

Fields marked with * are required