Tuần lễ Liên minh Thái Bình Dương tại Hà Nội (22 - 28/05/2017)

Tân đại sứ Peru trình quốc thư lên Chủ tịch nước

Collection of Peruvian products

Nhà hàng Việt Nam đầu tiền tại thủ đô Lima, Peru

The club “Peru & friends” at the Olympia school

The Peruvian booth at the Cultural day in the campus of Hanoi Univeristy

The students from the Hanoi Univeristy pay a visit to the Embassy of Peru

Popular news

Contact Us

Embassy of Peru

Address: Floor 14, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Distr., Hanoi

Telephone:  + 84-4-393 63082

Fax: + 84-4-393 63081

Email: hanoi@peruembassy.vn

Working hours: 08:30 – 17:30

 

Subscribe us

Fields marked with * are required