Mặc dù kim ngạch thương mại giữa Peru và Việt Nam vẫn còn nhỏ, kim ngạch song phương đã tăng lên đáng kể từ 40 triệu USD năm 2005 lên gần 196.7 triệu USD vào năm 2012. Xuất khẩu hai nước tăng gấp đôi chỉ sau hơn 1 năm (2004 - 2005), sau đó tăng gấp ba lần sau 7 năm kể từ năm 2005.  Mặc dù nhập khẩu không tăng nhanh như xuất khẩu nhưng cũng đạt mức tăng trưởng đang kể mỗi năm. Trong vòng 4 năm (2004 - 2008), khối lượng nhập khẩu giữa hai nước đã tăng sáu lần. Trong khi đó nhập khẩu tăng 3 lần trong giai đoạn 2009 - 2011.

 

Đáng lưu ý là trong tám tháng đầu năm 2014, lần đầu tiên kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 200 triệu USD, đạt 238 triệu. Nhập khẩu từ Peru trị giá hơn 86 triệu USD, tăng 256% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất sang Peru đạt 152 triệu USD, tăng gần 88% so với cùng thời điểm năm trước. Cơ cấu hang nhập khẩu gồm hải sản, sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi như bột cá và dầu cá, trong khi đó máy móc, thiết bị, may mặc và giầy dép, và các hàng tiêu dùng khác.