Những năm gần đây, quan hệ thương mại giữa Peru và Việt Nam ghi nhận những bước phát triển đáng chú ý.

 

Các sản phẩm xuất khẩu truyền thống của Peru như cá, tôm, quặng đồng, kẽm, nho tươi tiếp tục là những mặt hàng chủ lực của Peru. Trong khi đó, xi măng, sản phẩm dệt may và điện thoại là những sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam.

 

Năm 2018, nho tươi đã chiếm vị trí thứ 5 trong số những mặt hàng xuất khẩu có tổng giá trị cao nhất từ Peru sang Việt Nam, điều này chứng minh chính sách mở rộng thị trường xuất khẩu cho loại quả này của Peru (bắt đầu từ tháng 2 năm 2018) đã có hiệu quả rõ rệt trong quan hệ thương mại giữa hai nước.

 

Về xuất khẩu từ phía Việt Nam, năm 2018 là năm đầu tiên mà xi măng dẫn đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu, trong khi đó điện thoại di động chiếm vị trí thứ 3 với tổng giá trị đạt 40,8 triệu USD.

 

Mặt hàng Peru xuất khẩu sang Việt Nam

 

Nguồn: ADEX DATA TRADE

 

 

Mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam

 

 

Nguồn: ADEX DATA TRADE