Chính phủ Peru vừa ra mắt “Hướng dẫn đầu tư khai thác ở Peru” được viết tiếng Anh với mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới những thông tin chính xác và đẩy đủ nhất về ngành khai thác quặng ở Peru, giúp họ đưa ra quyết định chính xác trước khi phát triển các dự án khai thác mới ở đất nước Nam Mỹ.


 

Download: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/292934/EY_Perus_Mining_and_Metals_Business_and_Investment_Guide_2019-2020.pdf