Tết Dương lịch

Mùng 1 tháng 1 

Tết Nguyên Đán

Khoảng 1 tuần vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2

Giỗ tổ Hùng Vương

Mùng 10 tháng 03 (lịch âm)

Ngày giải phóng miền Nam

30 tháng 04

Ngày quốc tế Lao động

Mùng 1 tháng 05

Ngày Quốc khánh

Mùng 2 tháng 09