Đại Sứ Quán Peru

 Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

    Giờ làm việc: 08:30 - 17:30

 Điện thoại: +84-4-3936 3082

 Fax:           + 84-4-3936 3081

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  


  

Đại Biện    

Ngài Luis Tsuboyama 

 

 

 

Thư ký 

Bà Trần Ngọc Linh

 Điện thoại: + 84-4-3936 3082 (máy lẻ 102)

 Fax:           + 84-4-3936 3081

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bộ phận lãnh sự

Bà Nguyễn Phạm Lan Anh

 Điện thoại: + 84-4-3936 3082 (máy lẻ 101)

 Fax:           + 84-4-3936 3081

 Email: consulate@peruembassy.vn

Thương mại, văn hoá và du lịch

Ông Đoàn Việt Dũng

 Điện thoại: +84-4-3936 3533/+84-4-3936 3082 (máy lẻ 106)

 Fax:           + 84-4-3936 3081

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

  

Các tin khác